kontakt tel. +48 71 377 7111 lub +48 71 377 7222

EFL Service

O spółce

Zarys działalności

EFL Service S.A. to spółka należąca do Grupy Kapitałowej Crédit Agricole.
Historia firmy sięga roku 1994 i firmy Robomatic Systemy Komputerowe specjalizującej się w leasingu systemów i sprzętu komputerowego.

 

 

Od około 10 lat kierunkami, w których rozwija się i specjalizuje EFL Service S.A. to :

 • zarządzanie i administrowanie nieruchomościami
 • windykacja należności
 • obsługa portalu AutoEFL

Ściśle współpracujemy z firmami z Grupy Crédit Agricole: EFL S.A., Carefleet S.A., EFL Finanse, Credit Agricole Bank Polska zapewniając im wsparcie biznesowe w wielu dziedzinach.
Nasz zespół stanowi grupa 40 (w tym 29 kobiet) managerów i specjalistów z dziedziny ekonomii, zarządzania, marketingu i informatyki potrafiących doskonale realizować postawione przed Zespołem EFL Service cele i zadania biznesowe.
W naszej działalności kładziemy szczególny nacisk na jakość świadczonych usług oraz oferowanych produktów, starając się zaspokoić oczekiwania zarówno naszych Partnerów Biznesowych z Grupy CA jak i Klientów spoza Grupy.
Wychodzimy naprzeciw zmieniającym się i rosnącym potrzebom naszych klientów i staramy się realizować je w jak najlepszy sposób.


Dane spółki

 

Spółka EFL Service S.A. została utworzona 8 grudnia 1995 roku i wpisana została do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wrocław, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000089668.
REGON 930906410, NIP: 899-00-16-687
Kapitał akcyjny 6 408 200 zł wpłacony w całości
Siedziba Spółki: 53-605 Wrocław, Pl. Orląt Lwowskich 1, Polska.
Prezes Zarządu: Wojciech Przybył

 


Ogłoszenia spółki

Tu będą umieszczone ogłoszenia spółki


 • EFL Service S.A.

  Plac Orląt Lwowskich 1
  53-605 Wrocław

  Tel.: +48 71 377 7111
  Tel.: +48 71 377 7222
  e-mail: kontakt@eflservice.pl